آنان که رفتند سعادتمند شدند ما مانده ایم با کوله باری از مشغله هایی که ما را در خود غرق کرده اند.
شهید صمد امیدپور


شهید صمد امیدپور

شهید صمد امیدپور

شهید صمد امیدپوربرچسب ها :
شهید صمد امیدپور ,  شهید ,