حضرت امام خامنه ای (دامت برکاته):

امروز زنده نگه داشتن یاد شهید کمتر از شهادت نیست

=========

حضرت امام خامنه ای ( مد ظله العالی) :

در دوران دفاع مقدس ، همه ی ملت با یکدیگر تشریک مساعی کردند

========================================

دوستان این هم طرح بنری که انشالله فردا در روز رژه در سمت راست یا چپ جایگاه رژه قرار خواهد گرفت با عکس سه شهید شاخص سال

سردار شهید : هدایت درویشوند

ستوان یکم پاسدار شهید : یوسف فدائی نژاد

ستوان یکم پاسدار شهید : صمد امیدپور