به یاد چشمان صمد:من اگر لیاقت شهادت را داشته باشم بزرگترین هدیه الهی است.
برچسب ها :
شهید صمد امیدپور ,