اینم یه عکس جدید از شهید امیدپور در کنار شهید جعفر خانی                                        برای شادی روح شهدا صلوات