راست:شهید صمد امید پور
چپ:شهید یوسف فدائی نژاد تک تیر انداز گروه صابرین
نحوه شهادت:اصابت ترکش
محل شهادت:ارومیه درگیری با گروه پژاک
محل دفن:گیلان
شادی روح دو شهید بزرگوار صلواتبرچسب ها :
شهید صمد امید پور ,  شهید یوسف فدائی نژاد ,  تک تیر انداز گروه صابرین ,  ارومیه درگیری با گروه پژاک ,